Voetreflexologie

Het ontstaan van voetreflexologie
Voetreflexologie is een eeuwenoude traditie die zijn oorsprong vindt bij de oude Egyptenaren, de Indianen en de Chinezen. Tot op de dag van vandaag is het een veelgebruikte methode om de gezondheid van mensen positief te bevorderen.

William Fitzgerald, een Amerikaanse arts is de grondlegger van de zonetherapie. Zonetherapie is de voorloper van de moderne reflexologie. In 1930 begon Eunice Ingham de voeten te onderzoeken. Ze vergeleek de gevoelige plekken van de voeten met de anatomie van het lichaam. Zij bracht heel nauwkeurig de zones van de voeten in kaart, gebaseerd op de relatie die ze hadden met de organen van het lichaam.
Doreen Bayley en Hanne Marquart zijn medestudenten van Eunice Ingham die de therapie introduceerden in Engeland en Duitsland. Zo heeft de voetreflexologie zich binnen Europa verspreid.

De voeten weerspiegelen je lichaam
Het hele menselijk lichaam weerspiegelt zich via de voeten. Alle lichaamsdelen en organen zijn door energiestromen met bepaalde reflexgebieden in de voet verbonden.
Door deze zones met verschillende druktechnieken te behandelen, ontstaat er een betere doorbloeding van deze zone. Ook word je lymfe- en energiedoorstroming gestimuleerd, zodat het lichaam afvalstoffen sneller kan afvoeren.

Het effect van voetreflexologie
Geblokkeerde energiebanen worden vrijgemaakt waardoor energie de kans krijgt om terug te gaan stromen. Hierdoor wordt ons zelf genezend vermogen gestimuleerd en het verstoorde evenwicht hersteld op lichamelijk en geestelijk niveau.

Aangewezen bij:
     • Fysiek en mentaal onevenwicht (Stress, Burn-out)
     • Slaapproblemen
     • Maag- en darmklachten
     • Hoofdpijn
     • Nek-, schouder-, en rugklachten
     • Ademhalingsproblemen
     • Hormonale en emotionele klachten

Zorgt ook voor:
     • Extra ontspanning
     • Betere weerstand
     • Hervinden balans

Contra-indicaties
     • Hoge Koorts
     • Open wonden en grote schimmelvelden
     • Besmettelijke ziekten
     • Acute ontsteking van vaat- of lymfestelsel
     • Recente operaties
     • Recent CVA

Werkwijze eerste behandeling
Tijdens de eerste consultatie vullen we samen een anamnese formulier in. Dit geeft een beter zicht van je lichamelijke en/of geestelijke klachten. Afhankelijk van de klachten die zich voordoen, wordt een behandelschema opgemaakt. Dit schema verschilt van individu tot individu.

Mogelijke reacties ten gevolge van het lichaamsherstel
Tijdens de behandeling kan je:
     • Zich moe of slaperig voelen
     • Tintelingen in nek, handen of vingers voelen
     • Een droge mond ervaren
     • Plots warm of koud krijgen

Na de behandeling kan je:
     • Vermoeidheidsklachten ondervinden
     • Hoofdpijn ervaren
     • Veranderingen in je slaappatroon
     • Emotioneler zijn

Al deze reacties wijzen erop dat je lichaam zich aan het ontgiften en het herstellen is.

Tips:
• Draag bij voorkeur een losse broek, zo kunnen de voeten en een stuk van de onderbenen beter behandeld worden.
• Om hevige reacties van het lichaam te vermijden, is het raadzaam om op de dag van de behandeling geen alcohol te nuttigen.
• Voor het optimaal afvoeren van alle losgemaakte afvalstoffen, is het heel belangrijk om voor en na de behandeling voldoende water of thee te drinken.
• Om je bij een volgende sessie nog beter te kunnen helpen, is het goed om een logboek bij te houden met alle lichamelijke en emotionele reacties na de behandeling. Zo kunnen we daar mee aan de slag gaan. 

© 2020 Zencura
Website & Hosting: Website Boutique Beerse